Ettevõttest

Mahe NRG on asutatud taastuvenergia projektide elluviimiseks Balti riikides ja Põhjamaades.

Kaasatud võtmeisikud on elektroenergeetikaäris olnud tegevad alates 1998 aastast, ehk kogemuste pagasit on kogunenud kahekümne aasta jagu. Peamised kompetentsid on seotud 20kV … 400kV alajaamade ja õhu- ning kaabelliinide ehitamisega, elektrivõrkudega liitumiste ning tuule- ja päikeselektrijaamade arendamise, kavandamise, ehitamise, seadistamise ja hooldamisega.

Meie senist edu on saatnud kirg esmalt aru saada lahendatavast ülesandest ning seejärel, omandatud teadmisi, kogemusi ja oskusi kasutades, insenertehniline lahendus realiseerida ülesande püstitusest lähtuvalt.

Me võiksime olla ka Teile usaldusväärseks partneriks tehniliselt keeruliste lahenduste leidmisel ja elluviimisel!